ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Arbo en milieu

Het begrip Arbo is afkomstig van de arbeidsomstandighedenwet die sinds 1980 in Nederland van kracht is. Deze wet stelt eisen vast op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan een werkplek moet voldoen en bevat regels voor werkgever en werknemer. Daarnaast heeft elke menselijke activiteit invloed op het milieu. Als organisatie is het belangrijk om zich te houden aan de arbo- en milieuwetgeving en aan de bepalingen in de vergunningen die door de overheid zijn afgegeven.

ONLINEADVISEREN kan u ondersteunen bij het behalen van certificering op het gebied van arbeid en milieu en het voldoen aan wet- en regelgeving. Afhankelijk van het te behalen certificaat worden bij u op locatie onderwerpen geïnventariseerd, zoals het organisatieschema, globale proces en arbeid- en milieu aspecten. Naar aanleiding van de inventarisatie ontvangt u van ons een actielijst waarin staat aangegeven welke maatregelen u nog moet treffen om tot een certificeerbaar systeem te komen. In onze portal vindt u bovendien alle benodigdheden om binnen uw organisatie invulling te geven aan arbo en milieu en certificering te behalen.

Wilt u meer weten over certificering op het gebied van arbo en milieu? Bekijk dan de veelgestelde vragen.