ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Kwaliteitshandboek ISO

Een kwaliteitshandboek ISO is niets anders dan een planmatige aanpak om met uw organisatie duurzaam succes te bewerkstelligen. Het opstellen van een kwaliteitshandboek ISO is samen te vatten in vier fases. Tijdens de eerste fase maakt u uw organisatiedoelen expliciet en communiceert u deze. In de tweede fase stippelt u de route uit en stemt u deze af met de betrokkenen. In de derde fase voert u de afgesproken activiteiten uit en in de laatste fase evalueert u en stuurt u, waar nodig, bij. Met een kwaliteitshandboek ISO heeft u een beschrijving van op elkaar afgestemde processen, procedures en documentatie. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat vastgestelde doelen behaald worden en processen worden verbeterd.

Voor veel organisaties is het opzetten en beheren van een kwaliteitshandboek ISO een inspannende en kostbare bezigheid. Om de opstart en het beheer te vereenvoudigen hebben wij een online portal ontwikkeld. Met deze portal kunt u specifieke vragen stellen, voorbeelden downloaden, documenten en rapportages laten beoordelen en inspecties en audits laten uitvoeren. ONLINEADVISEREN biedt u deskundige begeleiding in het opzetten en/of behouden van uw kwaliteitshandboek ISO.

Wilt u meer weten over het kwaliteitshandboek ISO? Neem dan gerust contact met ons op.