ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Beheer overzicht

ZELF UW CERTIFICATEN ONDERHOUDEN.

Voor reeds gecertificeerde bedrijven heeft ONLINEADVISEREN.NL keuze uit verschillende beheermodules.

Een beheerabonnement geeft toegang tot de klantportal, waar u uitgebreide informatie, handige tools en voorbeelddocumenten kunt opvragen. Zo kunt u naar behoefte vragen stellen aan onze specialisten, werkplekinspecties invoeren, acties bewaken en uw documenten beheren. Er is keus uit twee abonnementsvormen Basis en Expert, zo kunt u de deskundige  ondersteuning kiezen die aansluit bij uw persoonlijke behoefte.

Al uw kwaliteit, veiligheid en milieuactiviteiten goed geregeld!

Wilt u weten wat een abonnement kost? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Abonnementskosten

 

Activiteit:
Basis:
Expert:

Toegang klantportal ONLINEADVISEREN.NLJaJa

Een beheerabonnement geeft toegang tot de klantportal, hierin vindt u uitgebreide informatie, handige tools en voorbeelddocumenten. Zo kunt u vragen stellen, werkplekinspecties invoeren, acties bewaken en uw documenten beheren. Al uw kwaliteit, veiligheid en milieuactiviteiten goed geregeld.

Online helpdesk (vraag&antwoord)JaJa

Middels een online helpdesk kunt u:
Een breed scala aan vragen stellen die betrekking hebben op van toepassing zijnde normen en wet en regelgeving. Documenten laten beoordelen. Oplossingen krijgen voor het afhandelen van afwijkingen/tekortkomingen uit bezoeken van arbeidsinspectie, milieudiensten en certificeerders. Uw vragen worden dezelfde werkdag in behandeling genomen door onze gespecialiseerde adviseurs.

Veiligheidskundige ondersteuningJaJa

Om deskundig advies te kunnen geven op het gebied van Arbeidsomstandigheden zetten wij veiligheidskundigen in. Middels deze module geeft u invulling aan de wettelijke verplichting tot beschikbare deskundigheid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Als VCA / VCU gecertificeerd bedrijf kunt u hiermee meteen de MVK deskundigheid aantoonbaar maken.

Voorbeeld documenten en handige toolsJaJa

U kunt beschikken over een groot scala aan voorbeelddocumenten en tools:
‐ Standaard procedures (voor bijvoorbeeld ISO 9001 of VCA);
‐ Standaard formulieren (bijvoorbeeld klachtenformulier, ongevalsmelding etc.);
‐ Standaard rapporten (auditrapport, rapport directiebeoordeling etc.);
‐ Handige tools(CO2 footprint, ongevalsanalyse etc.)

Proactief informeren omtrent wijzigingen normen, wet‐ en regelgevingJaJa

U ontvangt automatisch bericht wanneer normen, wet‐ en regelgeving, van toepassing op uw organisatie, wijzigen. Onze adviseurs informeren u ook over de mogelijke consequenties voor uw organisatie en de mogelijke oplossingen voor het doorvoeren van deze wijzigingen.

Beoordelen interne auditsJa

Gecertificeerde organisaties dienen periodiek interne audits uit te voeren waarmee de mate van conformiteit met normen, wet‐ en regelgeving moet worden beoordeeld. Rapporten van interne audits die u in de portal zet, worden desgewenst door onze adviseurs norminhoudelijk beoordeeld. Onze adviseur geeft praktische aanwijzingen voor het oplossen van tekortkomingen en het aanvullen van audits die niet aan de norm voldoen.

Voortgangsbewaking KAM activiteitenJa

Uit uw certificering komen periodiek diverse acties naar voren zoals: het uitvoeren van audits en directiebeoordeling, afhandelen van maatregelen etc. Wij bewaken de voortgang van deze acties voor uw organisatie .

Deelname informatiebijeenkomstenJaJa

Jaarlijks worden door ONLINEADVISEREN.NL één of meer informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij uitwisseling van kennis plaatsvindt.

Uitvoeren interne audit KAM verantwoordelijke (klant locatie)1

Eén van onze adviseurs komt bij u langs om de KAM verantwoordelijke te auditeren. Audit vindt plaats op het voldoen aan de verplichte normelementen en bijhouden van de registraties daarvan. Van de audit wordt een rapport gemaakt.

Beheerbezoek (klant locatie)12

In een persoonlijk gesprek bespreekt de adviseur met u de resultaten van onlineadviseren, aandachtspunten voor de komende periode, organisatieontwikkelingen en marktontwikkelingen. Hiermee blijft ONLINEADVISEREN.NL optimaal afgestemd op uw wensen.